O zdraví

Každý siedmy Slovák je obézny

Obezita a nadváha trápi aj Slovákov, až za 30% úmrtí na Slovensku môžu riziká spojené so stravovaním. Okrem obezity sú ďalšími rizikovými faktormi spotreba tabaku, alkoholu a nízka fyzická aktivita.

Obezitu radíme medzi chronické ochorenia. Je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotných problémov nielen v dospelej, dospievajúcej a už aj v detskej populácii. Zároveň je najrozšírenejším metabolickým ochorením vo svete s trvalo stúpajúcim trendom. Z globálneho pohľadu je už obezita väčším problémom ako podvýživa.

Problémom stravovania je nízky príjem ovocia a zeleniny a vysoká spotreba cukru a soli. Podľa OECD a European Observatory on Health Systems and Policies takmer polovica dospelého obyvateľstva (47 %) konzumuje menej než jedno ovocie denne a približne rovnaký podiel (48 %) uviedol, že každodenne nekonzumuje zeleninu. Čo sa týka pohybu, len traja z piatich dospelých uviedli, že každý týždeň vykonávajú miernu fyzickú aktivitu. Aj keď vieme, kde je problém, chýbajú komplexné programy a opatrenia, ktoré by pomohli tento stav zvrátiť.

Pre ľudí bojujúcich s nadváhou a obezitou je najdôležitejšie trvalo zmeniť svoje zabehnuté každodenné stravovacie návyky, ktoré ich doviedli tam, kde sú teraz. Bez toho, aby sa naučili správne jesť a zmenili svoje návyky im žiadna diéta, alebo jedálniček z dlhodobého hľadiska úspech neprinesie. Navyše, každý metabolizmus je trochu iný, neexistuje jedna univerzálna diéta, ktorá dokáže pomôcť všetkým. Riešením sú komplexné vyšetrenia. Až na základe metabolickej diagnostiky, biochemickému skríningu organizmu a analýzy črevného mikrobiómu, je možné klientom zostaviť osobný výživový plán, ktorý pomôže trvalo riadiť hmotnosť človeka. Výhodou je, ak  pritom zohľadňuje jeho individuálne potreby ako sú chuťové preferencie, vek, pohlavie, možnosti stravovania, pohybu a mnoho ďalšieho. Veľkou pomocou je aj podpora, napríklad ak je klient, celou zmenou sprevádzaný jeho svojím výživovým špecialistom ktorý dohliada na celý priebeh redukcie“ hovorí riaditeľ výživových poradní NUTRIADAPT – Weight Management Clinic Mgr. Tibor Lipiansky.

Vyhľadanie odborníka a vyšetrenie u dietológa nie je dostupné v každom meste. Na internete je množstvo informácii a pri ich dlhšom študovaní sú často protichodné, čo môže laika zmiasť. Súkromný sektor ponúka viacero možností a pomoc pri úprave hmotnosti. Rovnako, ako štúdiu poznatkov na internete, je potrebné viac času venovať aj výberu výživovej poradne. Dôvodom je, že ešte stále množstvo výživových poradcov funguje len na jednom výstupe z váhy a na základe toho stanovujú ich výživové odporúčania. Bez toho, aby vedeli v akom stave sú vnútorné orgány a či problém s hmotnosťou nie je dôsledok ich zhoršenej funkcie, nastavujú klientom redukčný režim a opatrenia. Je to ako zo zaviazanými očami triafať na terč a veriť, že sa trafíme. Sú to práve diagnostiky ako biochemické vyšetrenie krvi a črevného mikrobiómu, ktoré v nasledujúcich rokoch pomôžu lepšie pochopiť a odhaliť príčiny nárastu hmotnosti, vážnosť situácie a hroziace následky pri zotrvaní v zabehnutom stravovaní.